Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1981

Jan Edward Lopuszanski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Janusz Henryk Szymanski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej