Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1975, wydz. Filozoficzno-Historyczny

Wieslaw Golebiewski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego