Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1994

Maciej Rudnicki
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
Data urodzenia: 1970-12-20
Miejsce urodzenia: Gorzow Wlkp.