Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji

Sylwia Pusz
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1972-06-18
Miejsce urodzenia: Poznan