Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1983, wydz. Prawa i Administracji

Stanislaw Bartoszek
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego