Ukonczona szkola: Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Historyczny - mgr

Jacek Sauk
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
Data urodzenia: 1944-07-21
Miejsce urodzenia: Wilno