Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Katowice, 1980, Wydzial Psychologii i Pedagogiki, sp. psychologia

Anna Knysok
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska