Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, wydz. Ekonomii Politycznej

Jerzy Eysymontt
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony