Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1988, wydz. Filozoficzno-Historyczny

Jacek Pawlicki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego