Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Wydzial Handlowo-Towaroznawczy - mgr

Anna Bankowska
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
Data urodzenia: 1946-04-30
Miejsce urodzenia: Znin