Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Inzynierska, Opole, 1974, wydz. Mechaniczny

Krzysztof Wiechec
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny