Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spoleczny,Wydzial Polityczno-Socjologiczny,1977

Ryszard Ulicki
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1943-07-20
Miejsce urodzenia: Lodz