Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Ekonomiczny - ekonomista

Zofia Grzebisz-Nowicka
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1938-05-15
Miejsce urodzenia: Pienki Wyczolskie