Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa, 1991, Filologia Polska, humanistyczny

Dariusz Kolodziejczyk
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny