Zawod/stanowisko: budowlaniec w zakresie budownictwa mieszkaniowego

Jan Fabian
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej