Zawod/stanowisko: dyrektor przedsiebiorstwa zagranicznego

Andrzej Czernecki
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna