Zawod/stanowisko: kierownik dzialu spraw pracowniczych i administracyjnych

Stanislaw Bartoszek
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego