Zawod/stanowisko: nauczyciel jez. polskiego

Michal Adam Caputa
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny