Zawod/stanowisko: nauczyciel przedmiotow zawodowych, doradca metodyczny

Ireneusz Skubis
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego