Zawod/stanowisko: nauczyciel sredniej szkoly

Pawel Kowalczyk
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"