Zawod/stanowisko: pelnomocnik Rady Ministrow do Spraw REformy Centrum Gospodarczego Rzadu, sekretarz stanu w URM

Marek Pol
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny