Zawod/stanowisko: pracownik naukowy, nauczyciel akad.

Tadeusz Czeslaw Bilinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej