Zawod/stanowisko: prezes zarzadu RSP

Jerzy Waclaw Dowgwillowicz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy