Zawod/stanowisko: prezydent Rady Krajowej Zwiazku Zawodowego Maszynistow Kolejowych w Polsce - dzialacz zwiazkowy

Jan Zaborowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Nowa Demokracja - Kolo Poselskie