Zawod/stanowisko: profesor historii (specjalizacja historia sredniowiecza)

Bronislaw Geremek
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna