Zawod/stanowisko: przewodniczacy Federecji NSZZ Przemyslu Lekkiego

Zbigniew Kaniewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny