Zawod/stanowisko: redaktor, przewodniczacy NSZZ Solidarnosc

Mieczyslaw Gil
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska