Zawod/stanowisko: sedzia

Adam Zielinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Andrzej Konopka
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
Emilia Janina Pogonowska-Jucha
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Lech Krzysztof Paprzycki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Stanislaw Zbigniew Dabrowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny