Zawod/stanowisko: socjolog, pracownik naukowy

Piotr Buczkowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe