Zawod/stanowisko: techniczne, inzynier

Tomasz Holc
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny