Zawod/stanowisko: technik - mechanik budowy i naprawy taboru kolejowego

Antoni Tyrakowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"