Zawod/stanowisko: technik mechanik samochodowy

Adam Zieminski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej