Zawod/stanowisko: urzednik panstwowy

Jan Krzysztof Bielecki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Jan Lopata
Kadencja: V kadencja 2005 - 2007
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Data urodzenia: 1954-08-16
Miejsce urodzenia: Motycz
Jaroslaw Sellin
Kadencja: V kadencja 2005 - 2007
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
Data urodzenia: 1963-01-05
Miejsce urodzenia: Gdynia
Krzysztof Tchorzewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
Leon Grela
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Piotr Walerych
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Akcji Polskiej
Stanislaw Paszczyk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Zbigniew Siemiatkowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny