Boleslaw Gregorek

Imię i nazwisko: Boleslaw Gregorek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Boleslaw Gregorek - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 33 Radom

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Radom (Okreg wyborczy)