Ugrupowania polityczne (partie, koła poselskie)

- bezp.
- bezp. ChSS
- bezp. PAX
- bezp. PZKS
- bezp. ZNAK
- bezp. ZNAK, PZKS
- Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
- Klub Niezaleznych Poslow
- Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
- Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"
- Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- Klub Parlamentarny Unii Pracy
- Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- Klub Polski Program Liberalny
- Klub Poselski Platformy Obywatelskiej
- Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Klub Poselski Polskiego Zwiazku Katolicko-Spolecznego
- Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
- Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
- Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej
- Klub Poslow Wojskowych
- Kolo Konserwatywno-Ludowe
- Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA
- Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
- Kolo Parlamentarne Konfederacji Polski Niepodleglej
- Kolo Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej
- Kolo Parlamentarne Porozumienie Prawicy - Solidarni w Wyborach
- Kolo Parlamentarne Ruchu Odbudowy Polski
- Kolo Parlamentarne Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- Kolo Parlamentarne Unii Pracy
- Kolo Poselskie Akcji Polskiej
- Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"
- Kolo Poselskie Konserwatywno-Ludowe
- Kolo Poselskie Partii Emerytow i Rencistow "Nadzieja"
- Kolo Poselskie Partii Ludowo-Demokratycznej
- Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej
- Kolo Poselskie "Chrzescijanska Demokracja"
- Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy
- Kolo Poselskie Ruch Patriotyczny
- Kolo Poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego
- Kolo Poselskie Ruchu Odbudowy Polski
- Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- Kolo Poselskie Unii Polityki Realnej
- Nowa Demokracja - Kolo Poselskie
- Obywatelski Klub Parlamentarny
- Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy
- Parlamentarny Klub Ekologiczny
- Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"
- Posel niezrzeszony
- Poselski Klub Polskiej Unii Socjaldemokratycznej
- Poselski Klub Pracy
- poslowie niezrzeszeni
- PSL-NW
- PZPR
- Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- SP
- Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
- Unia Pracy Klub Parlamentarny
- ZSL