Feliks Starzec

Imię i nazwisko: Feliks Starzec
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Feliks Starzec - III kadencja 1961 - 1965
- Feliks Starzec - V kadencja 1969 - 1972
- Feliks Starzec - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 34 Koszalin

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)