Grzegorz Cwyl

Imię i nazwisko: Grzegorz Cwyl
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Grzegorz Cwyl - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 33 Radom

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Radom (Okreg wyborczy)