Jan Wasicki

Imię i nazwisko: Jan Wasicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jan Wasicki - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 7 Poznan

Tytul/stopien naukowy: dr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr prawa (Tytul/stopien naukowy)