Kazimierz Barcikowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Barcikowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Kazimierz Barcikowski - V kadencja 1969 - 1972
- Kazimierz Barcikowski - VI kadencja 1972 - 1976
- Kazimierz Barcikowski - VII kadencja 1976 - 1980
- Kazimierz Barcikowski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Kazimierz Barcikowski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 62 Jaroslaw

Wyksztalcenie: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Jaroslaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z ekonomista (Wyksztalcenie)