Kazimierz Kopecki

Imię i nazwisko: Kazimierz Kopecki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Kazimierz Kopecki - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: dr nauk technicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)