Marian Kubicki

Imię i nazwisko: Marian Kubicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Marian Kubicki - III kadencja 1961 - 1965
- Marian Kubicki - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 58 Kalisz

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 58 Kalisz (Okreg wyborczy)