Aleksander Czuz

Imię i nazwisko: Aleksander Czuz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1936-06-24

Liczba glosow: 4336

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Rogawka

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Studium Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1936-06-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 4336 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Rogawka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Studium Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1936 roku
- w czerwcu
- w 24 dniu miesiąca