Andrzej Fedorowicz

Imię i nazwisko: Andrzej Fedorowicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Fedorowicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-12-30

Liczba glosow: 3920

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Lomza

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Weterynaryjne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-12-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 3920 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Lomza (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Weterynaryjne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w grudniu
- w 30 dniu miesiąca