Bogdan Klich

Imię i nazwisko: Bogdan Klich
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Platformy Obywatelskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-08-05

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 11307

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Akademia Medyczna w Krakowie, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Platformy Obywatelskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-08-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 11307 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Akademia Medyczna w Krakowie, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w sierpniu
- w 05 dniu miesiąca