Boguslaw Liberadzki

Imię i nazwisko: Boguslaw Liberadzki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Boguslaw Liberadzki - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1948-12-09

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 16847

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Sochaczew

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Wewnetrznego - mgr

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Ekonomia - dr, dr hab.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-12-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 16847 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Sochaczew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. dr hab. nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Wewnetrznego - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Ekonomia - dr, dr hab. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w grudniu
- w 09 dniu miesiąca