Edward Brzostowski

Imię i nazwisko: Edward Brzostowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1935-01-01

Data wygasniecia mandatu: 2002-10-11

Liczba glosow: 16856

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Straszecin

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Produkcji i Obrotu Towarowego - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1935-01-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 2002-10-11 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 16856 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Straszecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Produkcji i Obrotu Towarowego - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1935 roku
- w styczniu
- w 01 dniu miesiąca