Jacek Zdrojewski

Imię i nazwisko: Jacek Zdrojewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2004-02-17

Data urodzenia: 1949-05-30

Liczba glosow: 3458

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Ekonomiczno-Spoleczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2004-02-17 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-05-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 3458 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Ekonomiczno-Spoleczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w maju
- w 30 dniu miesiąca