Jerzy Czerwinski

Imię i nazwisko: Jerzy Czerwinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-06-19

Liczba glosow: 5718

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Niemodlin

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-06-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 5718 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Niemodlin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w czerwcu
- w 19 dniu miesiąca