Jerzy Pekala

Imię i nazwisko: Jerzy Pekala
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jerzy Pekala - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-11-22

Liczba glosow: 8212

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Wieczfnia

Okreg wyborczy: 16 Plock

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Rolnicze - 2 lata

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-11-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 8212 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Wieczfnia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Rolnicze - 2 lata (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w listopadzie
- w 22 dniu miesiąca