Joanna Nowiak

Imię i nazwisko: Joanna Nowiak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1970-04-23

Liczba glosow: 3302

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Skierniewice

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: mezatka

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politologia - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1970-04-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 3302 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Skierniewice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politologia - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1970 roku
- w kwietniu
- w 23 dniu miesiąca